โรคความดันโลหิตสูง และความดันโลหิตต่ำ มีอาการอย่างไร

สำหรับโรคความดันโลหิตนั้นเป็นภัยเงียบที่เราควรระวัง เนื่องจากกว่าจะรู้ว่าเป็นก็เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้ว ดังนั้นหากรู้ว่าเป็นตั้งแต่เนิ่นๆ ทำการรักษาและปฏิบัติตัวอย่างถูกต้อง ก็จะทำให้ความดันโลหิตกลับมาเป็นปกติได้

ความดันโลหิต คืออะไร?

ความดันโลหิต คือ ค่าแรงดันของเลือดที่ส่งแรงกระทบต่อผนังหลอดเลือดแดง ซึ่งเกิดขึ้นจากการสูบฉีดเลือดของหัวใจ สำหรับการวัดความดันโลหิตนั้นจะสามารถวัดได้ 2 ค่า ได้แก่ ค่าความดันบริเวณช่วงบนซึ่งเกิดจากการบีบตัวของหัวใจ และค่าความดันบริเวณช่วงล่างซึ่งเกิดจากการคลายตัวของหัวใจ โดยความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นได้จากค่าความดันโลหิต คือ ความดันโลหิตต่ำ และความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตสูง คืออะไร?

โรคความดันโลหิตสูง คือ ภาวะที่พบว่ามีความดันโลหิตที่สูงผิดปกติ โดยจะมีความดันโลหิตมากกว่าหรือเทียบเท่า 140/90 มิลลิเมตรปรอท ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่างๆได้ เช่น หลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ เป็นต้น

  • อาการของโรคความดันโลหิตสูง โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงมักจะไม่แสดงอาการออกมา แต่ก็มีบางรายจะมีอาการเวียนหัว ปวดหัว เหนื่อยง่าย มึนงง หากเป็นความดันโลหิตสูงนานๆและไม่ได้รักษา ก็อาจทำให้อวัยวะต่างๆถูกทำลาย ได้แก่ สมอง หลอดเลือด ตา ไต หัวใจ หากเป็นความดันโลหิตสูง ผนังหลอดเลือดแดงก็จะหนาตัวขึ้นและมีรูที่เล็กลง ส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆของร่างกายได้น้อยลง หากมีอาการที่รุนแรงก็อาจทำให้เสียชีวิตได้
  • การปฏิบัติตัวหากเป็นโรคความดันโลหิตสูง ให้ลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ งดการสูบบุหรี่ ลดความเครียด ลดอาหารที่มีรสเค็มจัด ลดอาหารทอด อาหารมัน อาหารที่มีน้ำตาลสูง หันมารับประทานผักและผลไม้ ปลา ธัญพืช อาหารไขมันอิ่มตัวต่ำ ก็จะทำให้ความดันโลหิตลดลง

ความดันโลหิตต่ำ คืออะไร?

ความดันโลหิตต่ำ คือ ภาวะที่ร่างกายมีความดันโลหิตต่ำกว่า 90/60 มิลลิเมตรปรอท ในวัยผู้ใหญ่ และสำหรับวัยผู้สูงอายุจะมีค่าความดันโลหิตต่ำกว่า 100/70 มิลลิเมตรปรอท มักจะพบภาวะนี้ในผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ผู้ที่มีคนในครอบครัวมีประวัติเป็นความดันโลหิตต่ำ และผู้สูงอายุ

  • อาการของภาวะความดันโลหิตต่ำ อาจมีอาการปวดศรีษะ หูอื้อ ตาลาย อ่อนเพลีย มือเท้าเย็น ไม่สดชื่น ระบบย่อยอาหารไม่ดี หากมีอาการมากก็อาจทำให้หัวใจเต้นเร็ว หายใจลำบาก เวลายืนจะเวียนศรีษะ หากมีภาวะความดันโลหิตต่ำ ส่งผลทำให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายไม่เพียงพอ ทำให้หลอดเลือดอุดตัน และอาจทำให้ช็อกได้
  • การปฏิบัติตัวหากมีภาวะความดันโลหิตต่ำ ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากนอนหลับไม่เพียงพอก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ ออกกำลังกายอย่างเหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และไม่ควรยืนหรือนั่งนานๆ

การดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ความดันโลหิตเป็นปกติ ดังนั้นควรหันมารับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ