ปัญหาทางตาในเด็ก ที่ผู้ปกครองควรใส่ใจดูแล

สำหรับปัญหาทางตาในเด็กนั้นเป็นเรื่องที่ควรได้รับการดูแล เพราะดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญสำหรับการดำรงชีวิต ใช้ในการมองเห็นและเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว แต่เด็กก็อาจมีปัญหาทางสายตาได้ดังนี้

สายตาขี้เกียจ

สายตาขี้เกียจ คือ การที่ตาข้างหนึ่งพัฒนาได้ไม่ดีหรือมองเห็นได้ไม่ดีเท่ากับตาอีกข้าง ซึ่งดวงตาที่มีความผิดปกตินั้นจะสูญเสียพัฒนาการของการมองเห็น ในเด็กพัฒนาการในการมองเห็นจะเริ่มตั้งแต่แรกคลอดไปจนถึงอายุ 7 ขวบ แล้วก็จะหยุดพัฒนา ดังนั้นหากปล่อยให้เป็นตาขี้เกียจโดยที่ไม่ได้รับการรักษา ในระยะยาวเด็กอาจสูญเสียการมองเห็นได้

สายตาสั้น

สายตาสั้นเป็นภาวะที่สายตาผิดปกติซึ่งเกิดจากการหักเหแสงของตามากจนเกินไป เด็กที่เป็นสายตาสั้นจะสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่ใกล้ๆอย่างชัดเจน แต่กับวัตถุที่อยู่ห่างออกไปจะมองเห็นเป็นภาพเบลอ โดยส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มีสายตาสั้นมักจะมีประวัติของพ่อแม่ที่สายตาสั้นด้วย

สายตายาว

หากเด็กมีภาวะสายตายาว จะสามารถมองเห็นวัตุระยะไกลได้ชัดเจน แต่สำหรับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆมองแล้วจะเป็นภาพเบลอ แต่เด็กบางรายอาจมองเห็นวัตถุไม่ชัดทั้งในระยะใกล้หรือไกล สำหรับสาเหตุของสายตายาวเกิดจากการหักเหแสงของตามีความผิดปกติ ภาวะสายตายาวนี้อาจเกิดขึ้นได้จากกรรมพันธุ์ สายตายาวโดยส่วนใหญ่มักจะพบได้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็ก พอเด็กมีอายุที่มากขึ้นภาวะสายตายาวก็มักจะหายได้เอง แต่ในบางรายภาวะสายตายาวก็จะยังคงอยู่

ตาเหล่

เป็นอาการเวลาที่ตาข้างหนึ่งมองไปด้านหน้า ตาอีกข้างก็จะเหล่เข้าหาจมูกหรือเหล่ออกข้าง ซึ่งในบางครั้งตาอาจจะเหล่ลงล่างหรือเหล่ขึ้นด้านบนก็ได้ สำหรับอาการตาเหล่สามารถพบได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด หรือพบได้หลังอายุ 2-3 ปี สำหรับสาเหตุของอาการตาเหล่นั้นยังไม่เป็นที่ทราบกันแน่ชัด แต่อาจพบอาการนี้ได้ในเด็กที่มีอาการผิดปกติทางสมอง

หนังตาตก

โดยส่วนใหญ่แล้วภาวะหนังตาตกที่เกิดในทารกและเด็ก จะเกิดจากกรรมพันธุ์ และอาจเกิดขึ้นได้จากปลอกหุ้มที่คล้ายกับเส้นเอ็น ที่ช่วยให้เปลือกตาสามารถขยับได้ เกิดการฉีกขาด หากเป็นหนังตาตกเปลือกตาบนก็มักจะอยู่ต่ำกว่าปกติ ภาวะนี้อาจเกิดขึ้นที่ตาข้างเดียวหรือเกิดขึ้นกับตาทั้งสองข้างก็ได้

ต้อกระจก

ไม่ใช่แค่ผู้สูงอายุเท่านั้นที่เป็นต้อกระจก เด็กแรกเกิดก็สามารถที่จะพบต้อกระจกได้ ต้อกระจกเป็นสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เกิดสายตาขี้เกียจอีกด้วย โดยผู้ปกครองสามารถสังเกตลูกว่าเป็นต้อกระจกหรือไม่จากจุดขาวที่อาจมีในตาดำของลูก

การมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนมีผลต่อพัฒนาการของเด็ก แต่ปัญหาทางตาในเด็กก็สามารถพบได้ ดังนั้นหากผู้ปกครองมีลูกที่มีปัญหาทางสายตา ก็ควรที่จะพาไปพบจักษุแพทย์เพื่อตรวจประเมินอาการและเข้ารับการรักษาต่อไป