5 โรคติดต่อในเด็กเล็ก ที่มักจะเกิดในฤดูฝน

เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนสิ่งที่พ่อแม่ต้องระวังก็คือ โรคติดต่อในเด็กเล็ก เพราะเชื้อโรคเจริญเติบโตและแพร่กระจายได้ดี ยิ่งเด็กเล็กที่ระบบภูมิต้านทานในร่างกายยังไม่แข็งจึงมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเกิดโรคต่าง ๆ ได้ง่าย ดังนั้นมาดูกันว่ามีโรคอะไรกันบ้างที่มักจะเกิดขึ้นกับเด็กในช่วงฤดูฝน

  1. โรคติดต่อในเด็กเล็ก ไข้หวัดใหญ่

เป็นโรคติดต่อทางเดินหายใจ อาการจะแสดงหลังได้รับเชื้อ 1-4 วัน โดยมีไข้สูงเฉียบพลัน ปวดศีรษะ หนาวสั่น ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ อ่อนเพลียมาก โดยอาจพบอาการคัดจมูก เจ็บคอ ร่วมด้วย หากทิ้งไว้นานอาจจะมีอาการไอจนหลอดลมอักเสบ ส่วนใหญ่จะหายเป็นปกติภายใน 1-2 สัปดาห์ หากมีภาวะแทรกซ้อนอาจทำให้เสียชีวิตได้ โดยกลุ่มเสี่ยงคือเด็กอายุน้อยกว่า 2 ปี

  1. โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัส RSV

เป็นโรคทางเดินหายใจที่มักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝน ไวรัสชนิดนี้ จะทำให้ปอด และทางเดินหายใจมีการติดเชื้อ โดยจะแสดงอาการหลังจากสัมผัสกับเชื้อประมาณ 4-6 วัน โดยอาการคล้ายกับเป็นหวัดทั่วไป เช่น คัดจมูก น้ำมูกไหล ไอแห้ง มีไข้ต่ำ เจ็บคอ โดยปกติสามารถหายเองได้ภายใน 1 -2 สัปดาห์ แต่หากเกิดกับเด็กทารกหรือเด็กเล็กที่มีภูมิคุ้มกันต่ำอาการป่วยรุนแรงกว่าปกติ

  1. โรคมือเท้าปาก

เกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม Enterovirus ติดต่อผ่านการสัมผัสน้ำมูก น้ำลาย หรือสัมผัสกับตุ่ม อาการที่มักแสดงคือ เกิดตุ่มแผลในปากหรือในคอ มีผื่นแดงหรือตุ่มใส ตามตัว มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ อาเจียน ถ่ายเหลว ภาวะแทรกซ้อนที่สามารถเกิดขึ้นได้ก็คือ เยื่อบุสมองอักเสบ สมองอักเสบ แขนขาอ่อนแรงเฉียบพลัน อาจเกิดภาวะน้ำท่วมปอดเฉียบพลัน ภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน ได้เช่นกัน

  1. โรคไข้เลือดออก

เป็นโรคเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค อาการจะหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 5-8 วันโดยจะมีไข้สูงนานต่อเนื่องประมาณ 2-7 วัน บริเวณตา และใบหน้าจะแดงกว่าปกติ รู้สึกเบื่ออาหาร ซึม บางรายอาจมีผื่นขึ้น หรือมีจุดเลือดออกขึ้นตามลำตัว หากมีอาการรุนแรงจะอาเจียนหรือถ่ายเป็นเลือดซึ่งอันตรายเป็นอย่างมาก เพราะอาจเกิดภาวะช็อกขึ้นได้

  1. โรคติดต่อในเด็กเล็ก โรคติดเชื้อไอพีดี

เกิดจากเชื้อจากแบคทีเรีย “นิวโมคอคคัส” อาการที่มักจะพบคือ มีไข้สูง เด็กงอแง ปวดหู หากติดเชื้อในกระแสเลือดอาจเกิดการช็อก และเสียชีวิตได้ ในกรณีที่ติดเชื้อทางระบบประสาทอาจทำให้เกิดโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ ซึ่งรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต หรือ ติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างถ้ารุนแรงมากอาจเกิดภาวะการหายใจล้มเหลวได้

ทั้งหมดนี้คือ โรคติดต่อในเด็กเล็ก ที่พบได้มากในช่วงฤดูฝนดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องคอยเฝ้าระวังไว้ให้ดี หากพบว่าลูกน้อยมีอาการผิดปกติควรรีบพาไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี