การทำประกันอัคคีภัย คืออะไร มีอยู่กี่ประเภท

การเกิดอัคคีภัยต่อสิ่งปลูกสร้างหรืออาคารที่พักอาศัย เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น เพราะจะส่งผลความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้ ดังนั้นหากเกิดอัคคีภัยขึ้น การทำประกันอัคคีภัยก็จะช่วยผ่อนจากหนักให้เป็นเบาได้ เนื่องจากได้รับการคุ้มครองความเสียหายของทรัพย์สินนั่นเอง

ประกันอัคคีภัย คืออะไร?

ประกันอัคคีภัย คือ การประกันวินาศภัย เป็นการประกันทรัพย์สินโดยจะให้ความคุ้มครองแบบระบุภัย จากเหตุการณ์ไฟใหม้ และภัยอื่นๆที่มีการซื้อเอาไว้เพิ่มเติม

ประเภทของประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัยสำหรับบ้าน ที่อยู่อาศัย

โดยจะให้ความคุ้มครองแก่สิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่รวมฐานราก สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัย เช่น ทาวน์เฮ้าส์ บ้าน บ้านแฝด คอนโดมิเนียม อาคารชุด ตึกแถวที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย เป็นต้น และให้ความคุ้มครองทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง เช่น ของใช้ภายในบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องครัว อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องเสียง เครื่องดนตรี เครื่องนุ่งห่ม เป็นต้น

สำหรับประกันอัคคีภัยประเภทนี้ นอกจากจะให้ความคุ้มครองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟใหม้แล้ว ก็ยังให้ความคุ้มครองในเรื่องอื่นๆด้วย เช่น ภัยจากแผ่นดินไหว ภัยจากน้ำท่วม เป็นต้น โดยจะให้ความคุ้มครองดังนี้

  • ไฟไหม้ รวมไปถึงไฟป่า
  • ฟ้าผ่า รวมไปถึงความเสียหายที่เกิดกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ลัดวงจรอันเนื่องมาจากฟ้าผ่า
  • เหตุที่เกิดจากการระเบิดทุกชนิด
  • ภัยที่เกิดจากการเฉี่ยวหรือชนของยานพาหนะต่างๆ และสัตว์พาหนะ เช่น ม้า ควาย เป็นต้น แต่ต้องไม่ใช่การเฉี่ยวชนที่เกิดจากยานพาหนะของผู้เอาประกันภัย
  • ภัยจากน้ำ โดยเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ จากการล้น รั่วไหล จากถังน้ำ ท่อน้ำ จากน้ำฝนที่ไหลเข้ามาจากการชำรุดของหลังคา ประตู หน้าต่าง วงกบของประตูและหน้าต่าง ช่องรับแสง ช่องลม รางน้ำหรือท่อน้ำ
  • ภัยที่เกิดจากอากาศยาน หรือวัตถุที่ตกลงมาจากอากาศยาน ในส่วนของอากาศยานให้รวมถึง ยานอวกาศ และจรวดด้วย

ประกันอัคคีภัยอื่นๆ ที่สามารถซื้อเพิ่มได้ เช่น ภัยจากควัน ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

ประกันอัคคีภัยสำหรับสถานประกอบธุรกิจ

โดยจะให้ความคุ้มครองกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้สำหรับประกอบกิจการต่างๆ แต่จะไม่รวมฐานราก เช่น ศูนย์การค้า ร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรม โกดัง โรงภาพยนตร์ เป็นต้น รวมถึงทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์สำนักงาน สต๊อกสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะคุ้มครองความเสียหายอันเนื่องมาจาก

  • ไฟไหม้ แต่จะไม่รวมถึงการระเบิดที่เกิดจากไฟใหม้ เว้นแต่เป็นแรงระเบิดจากแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์สำหรับการอยู่อาศัย ความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือเกิดขึ้นโดยอ้อมจากแผ่นดินไหว ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยซึ่งเกิดจากการบูดเน่า การระอุหรือการลุกไหม้ขึ้นเองตามธรรมชาติ และระหว่างที่ทำสิ่งใดๆที่ต้องใช้ความร้อนหรือทำให้แห้ง
  • ฟ้าผ่า
  • การระเบิดของแก๊สที่ใช้ทำแสงสว่างหรือใช้ประโยชน์สำหรับที่อยู่อาศัยเท่านั้น ยกเว้นแรงระเบิดของแก๊สที่เกิดจากแผ่นดินไหว

สาเหตุหนึ่งของการเกิดเพลิงไหม้คือความประมาท ดังนั้นการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านควรมีความรอบคอบ มีสติ ทั้งนี้ก็เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน