เมืองเมียวดี มีสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอะไรบ้างที่ให้ไปเยือน

การสู้รบกันที่เมืองเมียวดี สหภาพเมียนมาร์ ยังคงทวีความรุนแรง ชาวเมียวดีจำนวนมากอพยพข้ามเขตแดนเข้ามาในไทย หากเราย้อนกับไปดูตอนสภาพเมืองปกติ เมืองเมียวดีมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวชมและน่าเข้าไปสัมผัสวิถีชีวิตของชาวเมียนมาร์อยู่ไม่ใช่น้อย

สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในเมียวดี 

สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของคนไทย (นอกจากบ่อน) ส่วนใหญ่จะเป็นวัดวาอารามต่าง ๆ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยสถาปัตยกรรมแบบพม่า-มอญ  

1.วัดส่วยมินวุ่น (วัดเจดีย์ทอง) หรือชื่อเต็มว่า เจดีย์ชเวเมียนโหว่นเซตี้ นับเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของเมืองเมียวดี มีอายุเก่าแก่ จุดเด่นจะอยู่ที่องค์เจดีย์สีทองเหลืองอร่าม เป็นศิลปะมอญ-พม่า ฉัตรมียอดเป็นทองคำประดับด้วยอัญมณีนานาชาติ และฐานชั้นแรกขององค์เจดีย์ประกอบด้วยเจดีย์รายขนาดเล็กจำนวน 28 องค์ ทำให้เจดีย์องค์นี้ไม่มีเงาทอดลงบนพื้นดิน  

2.วัดมิจาโกง (วัดจระเข้) ที่ถือเป็นไฮไลต์สำคัญทางการท่องเที่ยวของเมืองเมียวดี วัดนี้มีลักษณะเด่น ตรงที่มีรูปปั้นจระเข้ขนาดใหญ่สีเขียวสดใจ กลางตัวจระเข้สร้างเป็นหอไตรกลางน้ำ ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ผู้หญิงเข้าไป ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตมีจระเข้ตัวใหญ่จะเข้ามากินพระภิกษุสงฆ์ แต่ท่านแสดงธรรมจนจระเข้ได้เห็นธรรม ละกิเลสเลิกกินเนื้อสัตว์ จากนั้นก็ได้แต่จ้องมองไปยัง “วัดส่วยมินวุ่น” เนื่องจากอยากไปกราบไหว้แต่ไม่สามารถทำได้จนสิ้นใจ ชาวบ้านจึงช่วยกันสร้างจระเข้ตัวเพื่อเป็นอนุสรณ์

3.วัดเจ้าโลวจี (วัดก้อนหินใหญ่) วัดแห่งนี้ที่ตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่บนเนินเขา ทำให้มองเห็นยอดเจดีย์สีทองได้ตั้งแต่ระยะไกล ที่บริเวณด้านหลังมีก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีเจดีย์อยู่ด้านบนและมีมังกรพันรอบก้อน โดยมีเรื่องเล่ากันมาว่า “ในอดีตมีพระพุทธรูปสายธุดงค์ได้มาจำพรรษาอยู่บริเวณวัดแห่งนี้ พอตื่นเช้าขึ้นมามีงูเหลือมมาขดอยู่ด้านบนหินที่ท่านจำพรรษาอยู่ ชาวบ้านผ่านมาเห็นจึงเกิดความศรัทธาและนิมนต์ให้ท่านจำพรรษาอยู่ที่นี่จนมรณภาพ” 

4.วัดเด้ถั่นเอ่ (วัดอธิษฐาน) สร้างในปี พ.ศ. 2544 ชาวบ้านนิยมไปกราบไหว้ขอพร “พระอธิษฐาน” เชื่อกันว่าหากใครได้มาขออธิษฐานพรแล้วจะประสบปรารถนา 

5.ตลาดบาเยงนอง (ตลาดบุเรงนอง) ศูนย์รวมสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งสินค้าจากจีน เมียนมา และสินค้าท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า แป้งทานาคา ใบพลู-หมาก อาหารการกิน และสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกสารพัดสารพัน

นี่ก็คือมนต์เสน่ห์ของเมียวดี เมืองเศรษฐกิจสำคัญของรัฐกะเหรี่ยงประเทศเมียนมาร์ ที่ในยามปกติน่าเที่ยวไม่น้อย มีวัฒนธรรม ความเชื่อคล้ายๆกับคนไทย