อาการแบบไหนเรียกว่าป่วย โรคหลงตัวเอง

สังคมที่วุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูง ทำให้มีผู้ป่วยเกี่ยวกับจิตใจและบุคลิกเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก มีทั้งที่รู้ตัวว่าตนป่วยและบางคนก็ไม่ วันนี้เราพามารู้จักกับโรคด้านบุคลิกภาพ “โรคหลงตัวเอง” มาลองสังเกตดูว่าเราเข้าข่ายป่วยหรือไม่

โรคหลงตัวเอง คืออะไร 

โรคหลงตัวเอง  (Narcissistic Personality Disorder: NPD)คือ โรคบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหนึ่ง ผู้ป่วยมักจะมีลักษณะยึดตัวเองเป็นศูนย์กลาง ต้องการการยกยอชื่นชม และขาดความเห็นใจผู้อื่น มักหมกมุ่นอยู่กับการโอ้อวดตัวตนของตัวเอง เช่น ความสำเร็จ รูปร่างหน้าตา หรือฐานะทางการเงิน เชื่อว่าตัวเองนั้นเหนือกว่าผู้อื่น ต้องการความสนใจ การยอมรับ และความชื่นชมจากผู้อื่น 

พฤติกรรมของโรคหลงตัวเอง 

พฤติกรรมเข้าข่ายโรคหลงตัวเอง เช่น 

1.ชอบเป็นจุดสนใจ คิดว่าตนเองมีความสำคัญมาก พยายามทำให้ตนเองเหนือผู้อื่น  

2.ชอบให้คนชมเชย ยกย่องเสมอ และมักพูดเรื่องของตนเอง กล่าวชมตนเอง 

3.หมกหมุ่นอยู่กับรูปลักษณ์ อำนาจ ความสำเร็จในจิตนาการของตนเอง 

4.รู้สึกว่าตนเองพิเศษกว่าคนอื่น เลือกที่จะมีความสัมพันธ์เฉพาะกับผู้ที่มีความคล้ายคลึงกันเท่านั้น 

5.คิดว่าสมควรได้รับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ อย่างไม่มีเหตุผล 

6.ชอบการแข่งขัน เอาเปรียบผู้อื่น เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

  1. ขาดความเห็นใจผู้อื่น

8.ริษยาผู้อื่น และคิดว่าคนอื่นอิจฉาตนเองด้วย 

  1. มีความคิดหรือพฤติกรรมที่เย่อหยิ่ง โอ้อวดในความสามารถและความสำเร็จของตนเอง

10.บูชาวัตถุ โอ้อวดตนเองผ่านวัตถุต่างๆ เพื่อให้ตัวเองรู้สึกเหนือคนอื่น 

สาเหตุของโรคหลงตัวเอง 

โรคหลงตัวเองอาจมีปัจจัยทางพันธุกรรม สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดู ซึ่งนำไปสู่ภาวะดังกล่าวเป็นสำคัญ พ่อแม่ที่เลี้ยงลูกตามใจมากเกินไปหรือละเลยการเอาใจใส่ลูก อาจทำให้เด็กเกิดความคิดและพฤติกรรมที่นำไปสู่โรคหลงตัวเองได้ รวมทั้งอาจเกิดความผิดปกติของสมองที่เกี่ยวเนื่องกับความคิดและพฤติกรรมดังกล่าว 

การรักษาโรคหลงตัวเอง 

โรคนี้เป็นโรคของภาวะผิดปกติด้านบุคลิกภาพ การรักษาหลักๆคือ การทำจิตบำบัดหรือการบำบัดด้วยการพูดคุย เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีความคิดเห็นต่อตนเองและคาดหวังกับผู้อื่นตามความเป็นจริงมากขึ้น  

โรคหลงตัวเอง กับ การมั่นใจในตัวเอง ต่างกัน 

ความต่างของ “โรคหลงตัวเอง กับ “การมั่นใจในตัวเองมีเส้นกั้นบางๆ ระหว่าง “โรคหลงตัวเอง” กับ “การมั่นใจในตัวเอง” โดยที่ ผู้ป่วยโรคหลงตัวเอง มักให้ความสำคัญกับตนเองมากกว่าผู้อื่น ชอบทำตัวเหนือผู้อื่น โหยหาคำชมจากผู้อื่นตลอดเวลา แต่คนที่มั่นใจในตัวเองจะไม่คิดว่าตนเหนือคนอื่น แต่ยอมรับคุณค่าในตัวเอง โดยไม่ต้องการคำชมจากคนอื่น   

อย่างไรก็ตามน้อยคนนักที่จะรู้ว่าตนเองเป็นโรคหลงตัวเอง ลองสังเกตอาการเบื้องต้นที่แนะนำ หากไม่แน่ใจสามารถปรึกษาแพทย์เฉพาะทางได้ อย่าปล่อยให้อาการป่วยรุนแรงขึ้น เพราะอาจนำไปสู่ภาวะจิตใจอื่นตามมา