การจัดสวนหินญี่ปุ่น มีองค์ประกอบอะไรที่สำคัญบ้าง

การจัดสวนแบบญี่ปุ่นนั้นจะให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ซึ่งการจัดสวนญี่ปุ่นนั้นจะแบ่งเป็นสองแบบ แบบแรกจะมีการจัดสวนแบบธรรมชาติ โดยจะสื่อถึงธรรมชาติ มีต้นไม้ สายน้ำ ที่แสดงถึงความชุ่มชื้น และมีการจัดสวนอีกแบบนั่นก็คือการจัดสวนหิน ซึ่งก็จะกล่าวกันในบทความนี้ว่าการจัดสวนหินแบบญี่ปุ่นทำอย่างไร มีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง

สวนหินญี่ปุ่น คืออะไร?

สวนหินญี่ปุ่น หรือ เซนการ์เดน คือ สวนที่เน้นใช้หินในการจัดสวน ภายในสวนจะมีต้นไม้หรือไม่มีเลยก็ได้ โดยส่วนใหญ่แล้วจะโชว์การจัดสวนที่เป็นหินมากกว่า วัดส่วนใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นจะนิยมการจัดสวนแบบเซน เนื่องจากการจัดสวนแบบนี้จะทำให้มีสมาธิและรู้สึกถึงความสงบ เป็นสวนที่มีลักษณะพิเศษที่ปราศจากสายน้ำหรือบ่อน้ำใดๆ มีการนำทราย ก้อนหิน มาเป็นองค์ประกอบของสวน อาจมีต้นไม้หรือพืชจำพวกมอสใช้ในการจัดแต่งสวน

สวนแบบเซนจะไม่มีธาตุน้ำ แต่จะมีการปูทรายหรือกรวด แล้วอาจกวาดลวดลายให้เป็นสัญลักษณ์หรือสิ่งที่บ่งบอกว่าเป็นคลื่นน้ำ โดยพุทธศาสนานิกายเซนจะมีการฝึกฝนกวาดลวดลายเพื่อเป็นการฝึกสมาธิ เป็นสิ่งที่ทำได้ยากพอสมควร ซึ่งการกวาดลวดลายจะขึ้นอยู่กับแบบวัตถุหินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ของสวนด้วย

การจัดสวนหินญี่ปุ่น มีองค์ประกอบดังนี้

  • หิน ส่วนต่างๆของสวนจะมีการใช้หินที่มีขนาดและรูปร่างที่แตกต่างกันออกไปมาใช้ในการจัดสวน หินที่นำมาจัดสวนนี้จะสื่อถึงภูเขา หากนำหินมาวางบนพื้นกรวดสีขาวก็จะรู้สึกถึงความสงบนิ่ง และรู้สึกได้ถึงธรรมชาติที่มีความแข็งแกร่ง
  • กรวด โดยจะมีการใช้ก้อนกรวดขนาดเล็ก มาปูให้ทั่วบริเวณพื้นที่แทนพื้นดิน โดยมักที่จะใช้กรวดที่มีสีเทา ดำ หรือขาว เมื่อใช้กรวดมาปูพื้นแล้วจะทำให้ดูสบายตา รู้สึกถึงความสงบ มีสมาธิ นอกจากการใช้กรวดมาปูแทนพื้นดินแล้ว ยังใช้กรวดปูแทนพื้นน้ำอีกด้วย เพราะสวนหินแบบเซนจะไม่มีธาตุน้ำเป็นองค์ประกอบ แต่ก็ยังมีความต้องการที่จะสื่อถึงน้ำ จึงมีการวาดลวดลายของน้ำบนพื้นกรวดในการตกแต่งสวน
  • พื้นกระเบื้อง สำหรับกรวดที่นำมาปูตามบริเวณต่างๆนั้น หากถูกเดินเหยียบก็อาจทำให้กรวดที่ทำลวดลายไว้อย่างสวยงามกระจัดกระจายไป จึงต้องมีการปูพื้นกระเบื้องเพื่อแบ่งโซน ป้องกันไม่ให้กรวดกระจัดกระจายออกนอกพื้นที่ การใช้พื้นกระเบื้องอาจใช้เป็นโทนสีเดียวกันกับหินและกรวด เพื่อความสบายตา
  • พืช แม้จะเป็นสวนหิน แต่ก็อาจมีพืชอยู่ในสวนบ้างเพื่อความสบายตา โดยส่วนมากภายในสวนหินแบบญี่ปุ่นจะไม่ใช้ต้นไม้ใหญ่มาตกแต่งสวน แต่จะใช้เป็นพืชต้นเล็กๆ เช่น มอสส์ หญ้า พืชคลุมดินต่างๆ เป็นต้น

การจัดสวนจะให้ความรู้สึกถึงความร่มรื่น ดูสบายตา ทำให้ผ่อนคลาย ซึ่งการจัดสวนหินแบบญี่ปุ่นก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งที่จะนำไปปรับใช้ในการจัดสวนของคุณได้