เครื่องทำปุ๋ย มีวิธีการใช้งาน และมีประโยชน์อย่างไร

ในยุคปัจจุบันมีบ้านเรือนที่พักอาศัยจำนวนมาก จึงทำให้แต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นมากมาย ขยะประเภทหนึ่งที่เกิดขึ้นจำนวนมากคือขยะเปียก ไม่ว่าจะเป็นเศษเนื้อ เศษอาหาร เศษผักและผลไม้ สำหรับขยะประเภทนี้จะทำให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็นเพราะแบคทีเรียจะทำการย่อยสลายอินทรียสาร ขยะเปียกเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค โดยจะมีสัตว์อย่างหนูมาคุ้ยหาอาหาร และมีแมลงมาตอม ซึ่งขยะเปียกถือว่าเป็นขยะอินทรีย์ที่สามารถนำมาเปลี่ยนเป็นปุ๋ยได้ โดยการใช้เครื่องทำปุ๋ยในการทำ

เครื่องทำปุ๋ย คืออะไร?

เครื่องทำปุ๋ย คือ เครื่องที่สามารถย่อยขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยได้โดยการใช้ระบบไฟฟ้า สามารถที่จะนำมาใช้งานที่บ้านก็ได้ มีความสะดวกในการทำงาน และยังได้ปุ๋ยหมักที่มีสารอาหารเหมาะสำหรับนำไปบำรุงดินเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของพืช เครื่องทำปุ๋ยยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณเศษอาหารหรือขยะสดที่อาจก่อให้เกิดก๊าซมีเทนในระหว่างกระบวนการย่อยสลายตามธรรมชาติ

เศษอาหาร เศษพืช ก็จะถูกนำเข้ามาที่เครื่อง ถ้าขยะอินทรีย์มีชิ้นใหญ่ก็จะต้องนำไปสับให้กลายเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วจึงนำเข้าเครื่อง สำหรับปริมาณขยะอินทรย์ที่ป้อนเข้าเครื่องนั้นจะขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องที่สามารถบรรจุได้

ขั้นตอนการใช้งาน

สำหรับเครื่องทำปุ๋ยแต่ละแบบอาจมีขั้นตอนการใช้งานที่แตกต่างกันไปบ้าง โดยจะยกตัวอย่างขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 • เติมขยะอินทรีย์ลงในถังหมักได้ตลอดเวลา
 • ทำการเปิดสวิตช์ที่เครื่อง เพื่อเป็นการคลุกเคล้าขยะอินทรีย์
 • ขยะอินทรีย์ที่อยู่ในถังหมักให้ควบคุมความชื้นให้เหมาะสม สามารถทดสอบได้โดยการใช้มือบีบที่ขยะอินทรีย์เบาๆ หากมีการรวมตัวกันเป็นก้อนไม่มีน้ำไหล นั่นแสดงว่ามีความชื้นที่เหมาะสม
 • ให้อินทรียวัตถุอยู่ในถังหมัก 7 วัน ในแต่ละวันให้เปิดสวิตช์วันละ 1 นาที เพื่อให้อากาศเข้าสู่ปุ๋ย
 • พอครบเวลา 7 วัน ก็จะย่อยสลายกลายเป็นฮิวมัส โดยจะมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลไปจนถึงสีดำ จากนั้นให้นำปุ๋ยที่ได้ออกจากถังและนำไปใส่เข่งไว้
 • ให้รอจนกว่าปุ๋ยหมักจะย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ จนปุ๋ยหมักไม่มีความร้อนจึงจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

ประโยชน์ของเครื่องทำปุ๋ย

 • สามารถใช้ได้กับขยะอินทรีย์ที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น เศษอาหาร เศษผัก วัชพืช ใบไม้แห้ง แหน จอก ผักตบชวา กระถิน หญ้าเนเปียร์ ต้นกล้วย ใบอ้อย ต้นข้าวโพด เป็นต้น
 • เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและไม่มีกลิ่นเหม็น
 • ลดระยะเวลาและช่วยทุ่นแรงในการทำปุ๋ยหมัก
 • ลดโลกร้อนและช่วยประหยัดพลังงาน
 • การใช้งานและการดูแลรักษาทำได้ง่าย
 • สามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้กับผลผลิตทางการเกษตร จึงช่วยให้พืชเจริญงอกงาม

การเปลี่ยนขยะอินทรีย์ให้กลายเป็นปุ๋ยจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของกลิ่นขยะ ลดแหล่งเพาะเชื้อโรค และยังสามารถนำปุ๋ยที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการบำรุงดินช่วยให้ต้นไม้หรือพืชผักเจริญงอกงามได้