การทำประกันชีวิต แต่ละรูปแบบมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

การทำประกันชีวิตสามารถสร้างหลักประกันให้กับชีวิตได้ ช่วยบริหารความเสี่ยงกับเหตุการณ์ต่างๆที่อาจต้องสูญเสียรายได้ในอนาคต บทความนี้จะมาอธิบายถึงรูปแบบของการทำประกันชีวิต เพื่อช่วยในการพิจารณาก่อนตัดสินใจทำ

ประกันชีวิต คืออะไร?

ประกันชีวิต คือ การจ่ายเงินชดเชยรายได้ที่ต้องเสียไป ซึ่งมีสาเหตุมาจากการเสียชีวิต ทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร หรือชราภาพ บริษัทประกันชีวิตก็จะจ่ายเงินให้ตามจำนวนที่ได้ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือจ่ายเงินให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ได้มีการกำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต

รูปแบบของการทำประกันชีวิตมีดังนี้

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์

เป็นรูปแบบที่ได้รับความนิยมมาก อาจเป็นเพราะเป็นการจ่ายเบี้ยประกันแล้วได้รับเงินคืนมากกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายไป โดยทั่วไปแล้วจะรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องจ่ายเบี้ยประกันทั้งหมดกี่ปี และรู้ว่าจะได้เงินสดในปีไหนบ้าง สำหรับผลตอบแทนของประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์จะอยู่ที่ประมาณ 2-4 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี ส่วนมากระยะเวลาคุ้มครองจะไม่ยาวนานนัก เช่น 5 ปี 10 ปี เป็นต้น

ประกันชีวิตตลอดชีพ

การทำประกันชีวิตรูปแบบนี้จะต้องจ่ายเบี้ยไปสักระยะนึงก่อน หลังจากนั้นก็จะได้ทุนประกันไปตลอดชีวิต บางรูปแบบอาจจะจบลงเมื่ออายุ 85 ปี, 90 ปี หรือ 99 ปี หากผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบสัญญาก็จะได้รับเงินประกัน แต่หากเสียชีวิตระหว่างสัญญา เงินเอาประกันภัยก็จะมอบให้แก่ผู้รับผลประโยชน์ เช่น คู่สมรส บุตร เป็นต้น สำหรับการทำประกันชีวิตแบบตลอดชีพจึงเหมาะกับการมีไว้เพื่อเป็นมรดก

ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา

บริษัทจะทำการจ่ายเงินให้กับผู้รับผลประโยชน์เมื่อผู้เอาประกันได้เสียชีวิตลงเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายเงินหากผู้เอาประกันอยู่จนครบสัญญา ประกันชีวิตรูปแบบนี้จะมีค่าเบี้ยประกันต่ำสุด เมื่อเทียบกับความคุ้มครองชีวิตที่จะได้รับ ซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลาคุ้มครองไว้อย่างแน่นอน มักจะทำไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองชีวิต หรือทำไว้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับคนที่เรารัก

ประกันชีวิตควบการลงทุน

เป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันนำเงินจ่ายประกัน สามารถนำเอาไปใช้บริการความเสี่ยงต่างๆ และสร้างโอกาสสำหรับการลงทุนได้ เพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนที่มากขึ้นในการลงทุนในกองทุนรวม

ประกันชีวิตแบบบำนาญ

ออกแบบมาเพื่อบริหารความเสี่ยงตอนที่เกษียณ โดยจะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุเกษียน เช่น อายุ 55 ปี อายุ 60 ปี จากนั้นก็จะได้เงินใช้ในแต่ละปีไปจนเสียชีวิต หรือตามอายุที่ได้ตกลงกัน ประกันชีวิตแบบบำนาญถือว่าเป็นเครื่องมือทางการเงินที่ดีในยามเกษียน

การทำประกันชีวิตในแต่ละแบบนั้นมีความแตกต่างกัน ดังนั้นก็ให้เลือกตามความเหมาะสมของตัวเอง และให้พิจารณาด้วยว่ามีความสามารถในการชำระเบี้ยประกันได้มากน้อยขนาดไหน