โซล่าเซลล์ คืออะไร ข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจพลังงานทางเลือก

การใช้แผงโซล่าเซลล์กำลังได้รับความนิยมจากผู้ที่ต้องการพลังงานทดแทน หรือต้องการลดค่าใช้จ่ายในการใช้ไฟฟ้า ซึ่งโซล่าเซลล์นี้คืออะไร มีประโยชน์ และมีการทำงานอย่างไร สามารถอ่านได้ในบทความนี้

โซล่าเซลล์ คืออะไร?

โซล่าเซลล์ คือ อุปกรณ์ที่ทำมาจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ กระแสไฟฟ้าที่ได้จะเป็นไฟฟ้ากระแสตรง สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆได้ หรือจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อการใช้งานในภายหลังก็ได้ สำหรับพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซล่าเซลล์ ถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาด ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ไม่สร้างมลพิษแก่สิ่งแวดล้อม

โซล่าเซลล์ มีการทำงานอย่างไร

กระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากการใช้แผงโซล่าเซลล์จะต้องอาศัยแสงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์กระทบกับแผงโซล่าเซลล์ ทำให้มีการถ่ายทอดพลังงาน จนกลายเป็นไฟฟ้ากระแสตรง พลังงานที่ได้นั้นจะส่งไปยังเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เพื่อที่จะเปลี่ยนจากไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ หลังจากนั้นพลังงานจะส่งไปที่มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า แล้วจ่ายไฟไปยังส่วนต่างๆของบ้าน

แผงโซล่าเซลล์ ประเภทต่างๆ มีดังนี้

  • โมโนคริสตัลไลน์ ซิลิกอน หรือแผงโซล่าเซลล์แบบโมโน มีประสิทธิภาพผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูง สำหรับวัสดุการผลิตนั้นทำมาจากซิลิกอนมีความบริสุทธิ์สูง สำหรับข้อดีนั้นจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าชนิดอื่นๆ ประหยัดพื้นที่ในการติดตั้ง แต่ก็มีข้อเสียคือจะมีราคาที่สูง
  • โพลีคริสตัลไลน์ ซิลิกอน มีคุณภาพเกือบเทียบเท่าแบบโมโน วัสดุทำมาจากซิลิกอนแต่จะมีความบริสุทธิ์น้อยกว่า มีประสิทธิภาพการใช้งานได้ดีในอุณหภูมิสูง มีราคาที่ต่ำกว่าแบบโมโน และผลิตไฟได้น้อยกว่าแบบโมโนเล็กน้อย
  • อะมอร์ฟัส เป็นเทคโนโลยีในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ค่อนข้างใหม่ โดยจะได้รับความนิยมในโซล่าฟาล์มที่มีขนาดใหญ่ แต่ในที่อยู่อาศัยยังพบได้น้อย โดยจะทำงานได้ดีในสภาพที่มีแสงน้อย และเป็นแผงโซล่าเซลล์ที่ผลิตไฟฟ้าได้น้อยกว่าทั้งแบบโมโนและแบบโพลี

ข้อดีของโซล่าเซลล์

  • เป็นพลังงานที่ไม่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เพราะเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  • ใช้พลังงานได้ไม่จำกัด เนื่องจากเป็นพลังงานที่ได้จากดวงอาทิตย์
  • เป็นพลังงานที่ช่วยในการประหยัดค่าไฟฟ้าได้ แค่ติดตั้งให้ได้มาตรฐานก็สามารถใช้งานได้เลย
  • มีอายุการใช้งานประมาณ 25 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย

ข้อเสียของโซล่าเซลล์

  • กระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้ในแต่ละวันอาจมีไม่เท่ากัน โดยจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
  • ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในช่วงที่มีแสงแดดเท่านั้น

แผงโซล่าเซลล์สามารถจะเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้กลายเป็นกระแสไฟฟ้าได้ สามารถที่จะติดตั้งตามที่พักอาศัยทั่วไป โรงงงานอุตสาหกรรม หรือจะติดตั้งตามพื้นที่การเกษตรก็ได้ ดังนั้นหากกำลังมองหาพลังงานสะอาด ที่ไม่ก่อมลพิษ ก็สามารถหามาติดตั้งกันได้